Address
Addis Ababa

Work Hours
Monday to Saturday: 8AM - 5PM

Barataa Yunivarsitii Finfinnee Konkolaataa Faayidaa Adda Addaa Kennu Kalaqe

FINFINNEE — 

Dargaggoo Shihaab Suleymaan barataa Yuuniversitii Finfinnee wagga lammaffaa ti. Fedhii waa kalaquu qabu irraa kan ka’e haga ammaatti bu’aalee kalaqoota adda addaa haga dhibbaatti tilmaaman akka qabu dubbata. Dhiyeenyas konkolaataa dhimma gara garaaf oola jedhee yaade hojjechuu isaa himee, “yeroo waggaa tokkoo gadiitti oomisha isaa jalqabnee, gabaaf dhiheessina,” jedha – Shihaab Sulemaan.

Dhiheenya waa’ee muuxannoo hojii isaa kana gabaasaa keenya, Galmoo Daawwititti himee jira; akka itti aanutti dhiyaata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *